Metoda2022-09-05T17:40:38+00:00

Metoda

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića je tehnika uporabe bioenergije. Je enostavna, močna, neboleča in učinkovita tehnika izboljšanja človekovega stanja. Izvaja se brez dotika in ima blagodejne učinke na ljudi ne glede na njihovo starost ali stanje, ki se obravnava, pod pogojem, da se izvaja na pravilen način. Metoda je naravna, terapevt pa jemlje bioenergijo iz narave, ki je del nas.

Sama terapija je neboleča in ne zahteva nikakršne posebne opreme ali telesnega ravnanja obravnavane osebe. Večina obravnavanih oseb navaja, da so v času terapije občutile globoko umirjenost. Nekatere osebe, ki so občutljive na lastno bioenergetsko polje in delo na njem, lahko zaznajo občutke, kot so toplota, hlad, mravljinčenje in kroženje. Druge osebe, torej tiste, ki takih občutkov ne zaznajo, pa enostavno uživajo pri sproščanju, prejemanju energije in času, posvečenem izključno sebi.

V sodelovanju s klasičnimi medicinskimi terapijskimi oblikami Bioterapija po metodi Zdenka Domančića pokriva široko področje delovanja, od preventive do izboljšanja stanja.
Vsaka celica našega telesa je namreč obkrožena in podprta z energijo, ki med drugim igra vlogo miniaturne mreže, ki omogoča prenos podatkov za izgradnjo fizičnega telesa, predstavlja pa tudi vez med našim fizičnim, čustvenim in duhovnim bitjem. Osnovni princip, na katerem je utemeljena ta vrsta terapije, je v tem, da kadar smo fizično, čustveno in duhovno usrediščeni ter zadovoljni, se energija našega telesa (bioenergija) prosto pretaka in nam pomaga ohranjati naše stanje. Stres, poškodbe, ali čustveni razdor lahko ta pretok bioenergije porušijo.

Terapevti Bioterapije po metodi Zdenka Domančića, ki se ukvarjamo z bioenergijsko terapijo, v glavnem uporabljajo povečano občutljivost svojih rok, da bi pregledali energetsko polje in ugotovili, kje je pretok energije normalen, kje pa je le ta blokiran. Za tem poskušamo odstraniti motnje in obnoviti tok energije v bioenergetskem polju. To omogoča telesu, da njegovi mehanizmi začnejo delovati.

Metoda Bioterapija po metodi Zdenka Domančića je imenovana po svojem utemeljitelju Zdenku Domančiću, ki si je s svojim delom in rezultati zagotovil svetovno priljubljenost. Po nizu svetovnih preverjanj je bila dokazana uspešnost metode tudi pri danes najtežjih pogojih.

V postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje g. Zdenka Domančića v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Urad za znanost, Sektor za raziskovalne organizacije v svojem mnenju št. 20-54/2002/7 z dne 25.02.2003 na osnovi mnenja prof. dr. Antona Jegliča s Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani zapisalo: “Metoda “energetskega” dela, ki jo uporablja Zdenko Domančić, je glede na subjektivno oceno pacientov zelo pozitivna. Znanstveniki pa ugotavljajo, da je še bolj presenetljivo objektivno spremljanje stanja in medicinske dokumentacije, še posebej na področju razvoja terapevtskih pripomočkov za rehabilitacijo na osnovi funkcionalne električne stimulacije ekstremitet pri perifernih in centralnih lezijah. Spremembe, ki jih s svojo metodo informacijsko energijskega pristopa doseže g. Zdenko Domančić, so očitne, a popolnoma nerazložljive, toda koristi pacientov so neprecenljive.
Ugotoviti je, da je raziskovanje učinkov in pojavov, ki spremljajo metodo po Zdenku Domančiću, velik izziv za znanost. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bi g. Zdenko Domančić pomenil pridobitev za slovensko znanost in državo Slovenijo.”

X